Biểu đồ Insight về người lao động do anphabe nghiên cứu

goole news

Một số insight về người lao động do anphabe nghiên cứu. Các bạn có thể tham khảo / share về tường để phục vụ công tác tuyển dụng. Còn dựa trên việc phân tích insight này để Xây dựng một Chiến lược truyền thông tổng thể (bao gồm Thông điệp, Chọn kênh, Vật phẩm…)

Tác giả:

Minh Nguyễn
Tôi là Minh Nguyễn, tôi là 9x đời đầu tôi tạo ra trang web này để học hỏi và chia sẻ kiến thức về thủ thuật máy tính cũng như các vấn đề trong cuộc sống

Tìm tôi trên mạng xã hội: