Biểu đồ Insight về người lao động do anphabe nghiên cứu

Một số insight về người lao động do anphabe nghiên cứu. Các bạn có thể tham khảo / share về tường để phục vụ công tác tuyển dụng. Còn dựa trên việc phân tích insight này để Xây dựng một Chiến lược truyền thông tổng thể (bao gồm Thông điệp, Chọn kênh, Vật phẩm…)

Biểu đồ Insight về người lao động do anphabe nghiên cứu
5 (100%) 1 vote

Tác giả: Minh Nguyễn

Receive my simple gift of GOOD MORNING wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take care! Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng, được bao bọc bởi sự chân thành, được buộc lại bằng sự quan tâm và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày!