Các bài tập chân khi thực hiện kéo dài chân tại nhà

Chia sẻ các bài tập chân khi thực hiện kéo dài chân tại nhà đơn giản. Clip được thực hiện bởi Loan Viruss

Mục lục

Bài tập cơ bản cho chân sau phẫu thuật  – 1

Bài tập cơ bản cho chân sau 2 ngày phẫu thuật – 2

Bài tập cơ bản cho chân sau 2 ngày phẫu thuật – 3

Bài tập cơ bản cho chân sau 2 ngày phẫu thuật – 4

Bài tập cơ bản cho chân sau 2 ngày phẫu thuật – 5

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 6

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 7

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 8

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 9

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 10

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 11

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 12

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 13

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 14

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 15

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 16

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 17

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 18

Bài tập cho chân sau phẫu thuật tại nhà – 19

Tập đứng khi đeo khung kéo chân – 20

Tập đứng khi đeo khung kéo chân – 21

Tập đứng khi đeo khung kéo chân – 22

 Sử dụng máy xung điện massage sau khi tập – 23

Quá trình tập đi khi có khung – 1

Quá trình tập đi khi có khung – 2

Tập chân đeo khung khi hơn 7cm – 1

Tập chân đeo khung khi hơn 7cm – 2

Tập chân đeo khung khi hơn 7cm – 3

Tập chân đeo khung khi hơn 7cm – 4

Tập chân đeo khung khi hơn 7cm – 5

Tập chân đeo khung khi hơn 7cm – 6

Tập chân đeo khung khi hơn 7cm – 7

Buộc chân song song để giữ cho chân thẳng khi ngủ

Cách lên ô tô khi đeo khung ở chân

Cách xuống xe ô tô khi đeo khung ở chân

Dán băng dính vào trục vặn của khung

Tác giả:

Minh Nguyễn
Tôi là Minh Nguyễn, tôi là 9x đời đầu tôi tạo ra trang web này để học hỏi và chia sẻ kiến thức về thủ thuật máy tính cũng như các vấn đề trong cuộc sống

Tìm tôi trên mạng xã hội: