Chi tiết nội dung khóa học SEO cho ai đang tìm hiểu

Chi tiết nội dung khóa học SEO cho ai đang tìm hiểu

Lý ThuyếtThực Hành
Module 1: Tạo Dựng Super ContentModule 4 – SEO Audit – Content Audit chuyên sâu
1 – 6 nguyên tắc của sự lan truyền1 – Technical Audit https & site speed
2 – 4 khung mẫu content google & người dùng yêu thích P12 – Cài đặt Screaming Forg và điều chỉnh Yoast SEO
3 = 4 khung mẫu google & người dùng yêu thích P23 – Lỗi Duplicate Meta Tags
4 – Giới thiệu Semantic và thematic content – module 24 – Index các trang không nên index
5 – Cách outline content5 – Site Maps, Robot txt & entity
6 – Tại sao bạn cần phải nghiên cứu câu hỏi5 – Content Audit – Content kém chất lượng
7 – Cách nghiên cứu câu hỏi chi tiết6 – Content Audit – Xử lý Thin Content
7 – Content audit – Underperformance Content
Module 2: Keyword Research Like A Boss8 – Demo Underperformance GTV SEO
1.- Intro keyword research9 – Lọc Thin Content, content kém chất lượng và xu hướng giảm
2 – Cách keyword research sản phẩm, dịch vụ chính10 – Search Intent và Easy Win Method
3 – Giới thiệu về file tổng lập plan
3.1 – Intro semantic keywordsModule 5: Offpage SEO thời đại mới – Entity building
3.2 – Nghiên cứu Semantic Keywords từng bước1. Thiết lập entity
4 – Phantom keyword research2 – Mạng xã hội cá nhân
5 – Phân tích Content Gap3 – Mạng xã hội thương hiệu
6 – Phân loại content khi triển khaiCách thiết lập Entity thương hiệu và demo MXH
7 – Tóm tắt lại toàn bộ lập kế hoạch từ khóa4 – Tối ưu google my business.
8 – Dùng Content Gap để kiếm thêm semantic và LSI keywords5 – Tạo lập thông tin trên website
9 – Dùng webmaster tools để kiếm thêm Semantic keywords6 – Tạo lập schema
10 – kĩ thuật Keyword Overlapping7 – Intro Traffic Authority Stacking (T.A.S)
7.1 – Hướng dẫn TAS
Module 3: Cấu trúc Website & onpage SEO7.2 – Lưu ý về T.A.S khi triển khai
1 – Intro Silo7.3 – Lưu ý khi Triển khai TAS 2
2.1 – SEO Mastermind – Giới thiệu Silo8 – Intro IFTTT twitter
2.2 – SEO Mastermind – Sự hình thành Silo9 – Giới thiệu về PBN
2.3 – SEO Mastermind – lien ket noi bo va anchor text10 – Chiến lược dùng PBN hiệu quả (intro)
2.4 – SEO mastermind – 4 buoc tao dung silo11 – Chiến lược dùng PBN hiệu quả 1
3- Cách nhóm thuộc tính, từ khóa12 – PBN Seedsite Intro
4 – Sidebar và bộ lọc
5 – Tối ưu physical silo nâng cao – module 4Module 6. Cài đặt và đo lường
6 – Lưu ý cuối triển khai silo – module 46.1 Cài đặt google tag manager
7 – 2 công cụ seo hỗ trợ tối ưu onpage SEO6.1.1 Cài full event tracking
8 – 13 yếu tố ảnh hưởng SEO,6.1.2 Cài internal link tracking
10 – Mindset về links – Internal links6.1.3 Conversion Tracking
11 – Chức năng của link trong Entity & SEO6.1.3.1 Call Tracking
12 – Giới thiệu về mô hình link wheel6.1.3.2 Form Tracking
13 – Tóm tát tại sao mô hình internal link Entity hiệu quả6.1.4 Cài đặt Yandex metrica
14 – Mô hình internal link tăng tỉ lệ chuyển đổi6.1.5 Cài đặt google optimime
15 – Sử dụng external link trong entity6.1.6 Cài đặt entity
16 – Giới thiệu hubpage6.2. Cài đặt plugin ban đầu
17 – Tạo dựng hubpage6.3. Cài đăt google analytisc
18 – Internal links theme – trust – traffic – entity (Update Entity Mastermind 3.0)6.3.1 Cài đặt goal
19 – Lap ke hoach internal theme (update Entity Mastermind 3.0)6.3.2 Kết nối google analytisc và google search console
20 – Lập kế hoạch internal link trust – traffic (update Entity Mastermind 3.0)6.4. Cài đặt google my bussiness

 

Tác giả:

Minh Nguyễn
Tôi là Minh Nguyễn, tôi là 9x đời đầu tôi tạo ra trang web này để học hỏi và chia sẻ kiến thức về thủ thuật máy tính cũng như các vấn đề trong cuộc sống

Tìm tôi trên mạng xã hội: