Giải trí vui với bộ ca dao tục ngữ về Marketing

BỘ ca dao tục ngữ vui về ngành Marketing! của tiến sỹ văn học Hoàng Thùy, mọi người xem giải trí nhé ^^

Nguồn: Tomorrow Marketers Academy

Giải trí vui với bộ ca dao tục ngữ về Marketing
Đánh giá bài viết

Tác giả: Minh Nguyễn

Receive my simple gift of GOOD MORNING wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take care! Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng, được bao bọc bởi sự chân thành, được buộc lại bằng sự quan tâm và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày!