Hướng dẫn tự động Nofollow liên kết ngoài cho Blogger

Khi viết một bài blog, bạn cần quan tâm đến thuộc tính nofollow dẫn liên kết tới các link ngoài (external link) và mở nó ra trong cửa sổ mới (Open in new windows). Thêm thuộc tính nofollow cho tất cả link external của bạn thực sự là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn đến kinh ngạc và hiệu quả.

Nhưng cũng có lúc bạn cần thêm link dofollow thì sao? Bạn sẽ bị script cài đặt trước ghi đè thành nofollow. Mình tìm thấy một script rất hay chạy bằng Jquery dành cho Blogger để tự thực hiện cài đặt cho tất cả external link. Đầu tiên bạn cần cài đặt jQery cho blog của mình Nếu bạn đang sử dụng theme download đâu đó, rất có thể theme đã được chỉnh sửa và cài đặt jQuery sẵn. Hãy search template xe đã có dòng nào khai báo jQuery chưa?

Bạn vào Blogger.com >> Template >> Edit HTML >> tìm đến đoạn và dán code sau vào ngay trên tag (tức sẽ dán vào phía trên thẻ head, script sẽ được chạy cho mọi trang blog)

<script src=’http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.js’ type=’text/javascript’></script>

<script type=”text/javascript”> jQuery(document).ready(function () { jQuery(‘a[href*=”http://”]:not([href*=”https://www.minhnguyenhn.com”])’).attr(‘rel’, ‘nofollow’); jQuery(‘a[href*=”https://”]:not([href*=”https://www.minhnguyenhn.com”])’).attr(“target”, “_blank”); }); </script>

Thay dòng https://www.minhnguyenhn.com bằng tên trang blog của bạn. Đoạn script trên sẽ tự động thêm vào thuộc tính nofollow khi một liên kết hyperlink nào đó không giống tên trang blog của bạn (tức đó là liên kết ngoài) và nó sẽ được mở bằng tab mới.

Hướng dẫn tự động Nofollow liên kết ngoài cho Blogger
Đánh giá bài viết

Tác giả: Minh Nguyễn

Receive my simple gift of GOOD MORNING wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take care! Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng, được bao bọc bởi sự chân thành, được buộc lại bằng sự quan tâm và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày!