Ảnh chụp tại sự kiện thẩm mỹ viện Bích Nguyệt
Minh-Nguyen---2.jpg

Ảnh chụp tại sự kiện thẩm mỹ viện Bích Nguyệt
Đánh giá bài viết

Tác giả: Minh Nguyễn

Receive my simple gift of GOOD MORNING wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take care! Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng, được bao bọc bởi sự chân thành, được buộc lại bằng sự quan tâm và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày!