Ảnh tốt nghiệp khóa Seo Cộng Hưởng K19

Đóng hẳn 10 triệu cho 2 ngày 8/12/2018 – 9/12/2018 cũng phải nói là đắt ra phết, lượng kiến thức khá nhiều dồn trong 2 ngày bản thân cảm thấy việc áp dụng là không hoàn toàn dễ dàng nhưng được cái trưởng môn Hà Tuấn Khang rất nhiệt tình trả lời câu hỏi nên phần nào cũng cảm thấy thoải mái.

Ảnh tốt nghiệp khóa Seo Cộng Hưởng K19
Đánh giá bài viết

Tác giả: Minh Nguyễn

Receive my simple gift of GOOD MORNING wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take care! Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng, được bao bọc bởi sự chân thành, được buộc lại bằng sự quan tâm và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày!