Giới Thiệu

Xin chào các bạn , các bạn có thể gọi tôi là Minh Nguyễn . Tôi là 9x đời đầu có nhiều khát vọng và mục đích . Tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ , rất thích thú với viết những bài viết chia sẻ cuộc sống . Tôi tạo ra trang web nhỏ này để học hỏi và chia sẻ những kiến thức về thủ thuật máy tính cũng như các vấn đề trong cuộc sống !

Giới Thiệu
5 (100%) 1 vote