Quy trình SEO mới sau 3 đợt cập nhật Google

goole news

– Góc nhìn cá nhân của mình sau các dự án đang triển khai và lên top sau nhiều lần cập nhật.
🔥 Một số thay đổi đáng lưu ý:
– Socical Entity trở thành yếu tố đẩy top không phải là nền nữa. Link Social có vẻ mạnh trở lại.
– Traffic từ Ads Google trở thành yếu tố ranking
– Intection (mua hàng, click link, view video, chơi game, tương tác plugin) trở thành yếu tố ranking nhanh. Một số case chỉ cần thêm plugin tự báo giá là ranking top luôn.
– E.E.A.T trở thành yếu tố tối quan trọng.
– Số lượng backlink giảm (chất lượng backlink phải tăng). Giờ đi backlink là phải hiểu link juice để có thể ranking đổ 1 link mà ranking tổng thể.
– Tối ưu CTR từ khóa (traffic user) không còn ranking chùm key như trước mà chỉ ranking đúng từ khóa được kéo top.
– Content phải đúng ý định tìm kiếm + đúng chủ đề website. Viết đúng đủ chủ đề website chứ không gom đầy đủ các H2 như trước nữa. Một số case viết gom đủ các h2 lại tụt, viết đủ H2 của nhóm website thì lại ranking.
– Nhiều định dạng content trong 1 bài viết là lợi thế: video, audio, hình ảnh, Inforgraphic,…

Tác giả:

Minh Nguyễn
Tôi là Minh Nguyễn, tôi là 9x đời đầu tôi tạo ra trang web này để học hỏi và chia sẻ kiến thức về thủ thuật máy tính cũng như các vấn đề trong cuộc sống

Tìm tôi trên mạng xã hội: