Tư vấn slogan cho 1 hãng băng vệ sinh theo phong cách Việt Nam

Cười ra nước mắt với các kiểu tư vấn slogan của cộng đồng mạng cho cho 1 hãng băng vệ sinh. Chúng ta cùng xem giải trí dưới đây nhé :))

1d6801.jpg
2509c3.jpg
3ddf54.jpg
4fc3e2.jpg
50a859.jpg
60ef31.jpg
7833a8.jpg
80f2ad.jpg
947094.jpg
103be0e.jpg
110d97b.jpg
12baca0.jpg
1375f68.jpg
14ee994.jpg
15.jpg
16.jpg

Tư vấn slogan cho 1 hãng băng vệ sinh theo phong cách Việt Nam
Đánh giá bài viết

Tác giả: Minh Nguyễn

Receive my simple gift of GOOD MORNING wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take care! Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng, được bao bọc bởi sự chân thành, được buộc lại bằng sự quan tâm và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày!