Chia sẻ target đối tượng trên Facebook mà AE đều muốn nhắm tới

Mọi ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ AE đều phải nhắm tới KH tiềm năng, vậy KH tiềm năng ở đâu trên Facebook này?


Công cụ Facebook graph search hỗ trợ AE tìm kiếm theo nhân khẩu học ví dụ: độ tuổi, giới tính, khu vực, sở thích, địa điểm checkin, nhóm tham gia, Fanpage thích, ngành nghề, nơi làm việc…. Hôm nay mình sẽ gợi ý giúp AE 1 vài tệp và link tham khảo về các ngành nghề hoặc đối tượng, từ đó AE tư duy thêm các trường theo KH tiềm năng của mình.
– Tệp CEO: https://www.facebook.com/search/str/CEO/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp Chief executive officer: https://www.facebook.com/search/str/CEO/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp Co – Founder: https://www.facebook.com/search/str/Co%20-%20Founder/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp Director: https://www.facebook.com/search/str/Director/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp Giám đốc: https://www.facebook.com/search/str/Giám%20đốc/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp Manager: https://www.facebook.com/search/str/Manager/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp Leader: https://www.facebook.com/search/str/Leader/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp Marketing: https://www.facebook.com/search/str/Marketing/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp Sales: https://www.facebook.com/search/str/sales/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp Quản lý: https://www.facebook.com/search/str/quản%20lý/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp Chủ cửa hàng: https://www.facebook.com/search/str/chủ%20cửa%20hàng/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp ngành BĐS: https://www.facebook.com/search/str/BĐS/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp ngành Kiến trúc sư: https://www.facebook.com/search/str/Kiến%20trúc%20sư/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp ngành Vé máy bay: https://www.facebook.com/search/str/vé%20máy%20bay/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp ngành Studio: https://www.facebook.com/search/str/Studio/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp ngành Designer: https://www.facebook.com/search/str/Designer/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp ngành Mỹ phẩm: https://www.facebook.com/search/str/Mỹ%20phẩm/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp ngành Sim số: https://www.facebook.com/search/str/Sim%20số/pages-named/employees/present/intersect
– Tệp Checkin sân bay Tân Sơn Nhất: https://www.facebook.com/search/str/tân%20sơn%20nhất/pages-named/visitors/intersect
– Tệp Checkin sân bay Nội Bài: https://www.facebook.com/search/str/nội%20bài/pages-named/visitors/intersect

Chia sẻ target đối tượng trên Facebook mà AE đều muốn nhắm tới
Đánh giá bài viết

Tác giả: Minh Nguyễn

Receive my simple gift of GOOD MORNING wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take care! Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng, được bao bọc bởi sự chân thành, được buộc lại bằng sự quan tâm và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày!